opłaty od 1 września 2020 r.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

Zasady odpłatności za Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 są następujące:

 1. Od godz. 8:00 do godz. 13:00 – pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina przed godz. 8:00 i po godz. 13:00 jest płatna 1,00 zł.
 2. Od 01.09.2020 r. wprowadzamy opłatę za wyżywienie w wys. 8,00 zł / dzień. Do 31.08.2020 r. rodzice nie ponosili żadnych opłat za wyżywienie. Dostawca żywności w roku szkolnym 2020/2021: Firma Szalone Widelce, ul. Swobodna, Białystok. 
 3. Rodzice co miesiąc uiszczają zaliczkę w wysokości 300,00 zł na poczet wydatków. Zaliczkę należy wnosić przelewem podając w tytule przelewu:
  ZALICZKA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA„. Nr konta bankowego do wpłat: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010. Terminy płatności w okresie IX – XII 2020 r.

  • Zaliczka na wrzesień 2020 r. – termin płatności 01.09.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na październik 2020 r. – termin płatności 01.10.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na listopad 2020 r. – termin płatności 01.11.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na grudzień 2020 r. – termin płatności 01.12.2020 r., – 300,00 zł.
 4. Rozliczenie zaliczek będzie następować w okresach dwumiesięcznych poprzez zwrot niewykorzystanej kwoty, przeksięgowanie niewykorzystanej kwoty na kolejny okres lub przekazanie informacji o konieczności dopłaty z powodu wyczerpania zaliczek.

Dyrektor

podpisane rzeczy

INFORMACJA

UWAGA !!!

Przypominamy rodzicom nowych wychowanków Przedszkola, że wszystkie ubranka, buty i worek z zapasowym strojem MUSZĄ BYĆ OBOWIĄZKOWO PODPISANE !

organizacja od 1 wrzesnia 2020

INFORMACJA

21.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

 1. Przedszkole od 1 września 2020 r. będzie otwarte w godzinach 6:30 – 17:00, jednakże godziny pracy mogą ulec zmianie.
 2. Schodzenie się dzieci do Przedszkola 6:30-8:00, odbieranie dzieci 13:00-17:00.
 3. W okresie adaptacji zaleca się skrócenie pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV2:
  1. Przekazywanie dziecka personelowi Przedszkola odbywa się w drzwiach wejściowych. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć zasłonięty nos i usta. Personel podczas odbierania i wydawania dziecka jest w masce lub w przyłbicy. Dziecko po wejściu do placówki zmienia obuwie i od razu myje ręce mydłem dezynfekującym. Rodzice nie będą mogli wejść do pomieszczeń Przedszkola.
  2. Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice mają zawsze włączone telefony komórkowe i zapewniają Placówce możliwość szybkiego kontaktu.
  3. Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów z domu (zabawki, książeczki, misie itp.).
  4. Rozmowy z personelem przedszkola są ograniczane do niezbędnego minimum.
  5. Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, duszności, wymioty, biegunka, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku, utrata węchu itp.).
  6. W trakcie dnia dziecku może być mierzona temperatura. Jeśli temperatura będzie wyższa niż 37,2 stopnie Celsjusza dziecko jest poddawane izolacji do czasu odebrania przez rodziców. Rodzice powinni odebrać dziecko z objawami przeziębienia w przeciągu maksymalnie 30 minut od poinformowania przez Placówkę.
 5. Realizacja podstawy programowej (bezpłatne 5 godzin) odbywać się będzie od godz. 8:00 do 13:00.
 6. Posiłki: 8:30 – śniadanie, 11:30 – obiad, 13:30 – podwieczorek.
 7. Wyprawka w bieżącym roku szkolnym: strój na zmianę (skarpetki, majtki, bluzka, spodnie), obuwie na zmianę (przewiewne tenisówki lub zapinane kapcie).
 8. Nie przewiduje się leżakowania.
 9. Informacja odnośnie opłat w roku szkolnym 2020/2021 pojawi się pod koniec sierpnia 2020 r.