Szanowni Państwo,

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku od dnia 1 września 2020 r. zostaje przekształcone w placówkę funkcjonującą na prawach przedszkola publicznego.

OPŁATY: Od 1 września 2020 r. w Przedszkolu będą obowiązywały takie same zasady odpłatności jak w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 31 sierpnia 2020 r. odpłatność pozostaje na niezmienionym poziomie.

Dyrektor Placówki

ZAPRASZAMY DZIECI OD 2,5 LAT DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RODZINNEGO NA ROK SZKOLNY 20/21

PRZYJMUJEMY DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC ! NA DZIEŃ 01.12.2020 r. – 2 WOLNE MIEJSCA

TEL. 695-080-009 

Karta Zapisu Dziecka Do Przedszkola (pobierz tutaj)

= = = = = =

31.08.2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zasady odpłatności za Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 są następujące:

 1. Od godz. 8:00 do godz. 13:00 – pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina przed godz. 8:00 i po godz. 13:00 jest płatna 1,00 zł.
 2. Od 01.09.2020 r. wprowadzamy opłatę za wyżywienie w wys. 8,00 zł / dzień. Do 31.08.2020 r. rodzice nie ponosili żadnych opłat za wyżywienie. Dostawca żywności w roku szkolnym 2020/2021: Firma Szalone Widelce, ul. Swobodna, Białystok.
 3. Rodzice co miesiąc uiszczają zaliczkę w wysokości 300,00 zł na poczet wydatków. Zaliczkę należy wnosić przelewem podając w tytule przelewu:
  ZALICZKA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA„. Nr konta bankowego do wpłat: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010. Terminy płatności w okresie IX – XII 2020 r.
 • Zaliczka na wrzesień 2020 r. – termin płatności 01.09.2020 r., – 300,00 zł.
 • Zaliczka na październik 2020 r. – termin płatności 01.10.2020 r., – 300,00 zł.
 • Zaliczka na listopad 2020 r. – termin płatności 01.11.2020 r., – 300,00 zł.
 • Zaliczka na grudzień 2020 r. – termin płatności 01.12.2020 r., – 300,00 zł.
 • Rozliczenie zaliczek będzie następować w okresach dwumiesięcznych poprzez zwrot niewykorzystanej kwoty, przeksięgowanie niewykorzystanej kwoty na kolejny okres lub przekazanie informacji o konieczności dopłaty z powodu wyczerpania zaliczek.

21.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

 1. Przedszkole od 1 września 2020 r. będzie otwarte w godzinach 6:30 – 17:00, jednakże godziny pracy mogą ulec zmianie.
 2. Schodzenie się dzieci do Przedszkola 6:30-8:00, odbieranie dzieci 13:00-17:00.
 3. W okresie adaptacji zaleca się skrócenie pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV2:
  1. Przekazywanie dziecka personelowi Przedszkola odbywa się w drzwiach wejściowych. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć zasłonięty nos i usta. Personel podczas odbierania i wydawania dziecka jest w masce lub w przyłbicy. Dziecko po wejściu do placówki zmienia obuwie i od razu myje ręce mydłem dezynfekującym. Rodzice nie będą mogli wejść do pomieszczeń Przedszkola.
  2. Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice mają zawsze włączone telefony komórkowe i zapewniają Placówce możliwość szybkiego kontaktu.
  3. Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów z domu (zabawki, książeczki, misie itp.).
  4. Rozmowy z personelem przedszkola są ograniczane do niezbędnego minimum.
  5. Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, duszności, wymioty, biegunka, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku, utrata węchu itp.).
  6. W trakcie dnia dziecku może być mierzona temperatura. Jeśli temperatura będzie wyższa niż 37,2 stopnie Celsjusza dziecko jest poddawane izolacji do czasu odebrania przez rodziców. Rodzice powinni odebrać dziecko z objawami przeziębienia w przeciągu maksymalnie 30 minut od poinformowania przez Placówkę.
 5. Realizacja podstawy programowej (bezpłatne 5 godzin) odbywać się będzie od godz. 8:00 do 13:00.
 6. Posiłki: 8:30 – śniadanie, 11:30 – obiad, 13:30 – podwieczorek.
 7. Wyprawka w bieżącym roku szkolnym: strój na zmianę (skarpetki, majtki, bluzka, spodnie), obuwie na zmianę (przewiewne tenisówki lub zapinane kapcie).
 8. Nie przewiduje się leżakowania.
 9. Informacja odnośnie opłat w roku szkolnym 2020/2021 pojawi się pod koniec sierpnia 2020 r.