REKRUTACJA UZUP. 2018/2019

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
trwa od 1.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 695-080-009

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Dwujęzycznej Placówki na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu Rodzinnym będą funkcjonować 4 dwujęzyczne oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz informację o planowanych comiesięcznych opłatach.

Struktura Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019:
(Baby Beetles) Oddział 3-latków (do 12-stu wychowanków)
(Baby Beetles) Oddział 4-latków (do 12-stu wychowanków)
(TOM and KERI) Oddział 5-latków (do 12-stu wychowanków)
(TOM and KERI) Oddział 6-latków (tzw. „zerówka”) (do 12-stu wychowanków)

Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019: nauka tańca towarzyskiego, rytmika, j. angielski, j. rosyjski, gimnastyka korekcyjna, kącik szachowy, bajkoterapia, muzykoterapia, zajęcia ceramiczne.

Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Planuje się przyznawanie jednorazowych stypendiów w wysokości od 100 do 150 zł dla wychowanków Naszej Placówki za osiągnięcia artystyczne, sportowe i in., np. w konkursach szachowych lub w konkursach językowych.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019:
Opłata stała, niezależnie od wieku dziecka – 500zł / mc

Powyższe kwoty będą zawierały opłatę za całodniowe wyżywienie oraz pokrycie kosztów związanych z zajęciami dodatkowymi oraz wycieczkami i biletami do instytucji kulturalnych.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – edukacja, terapia i wyżywienie przyjmujemy bezpłatnie.

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:
-w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie,
-w przypadku konieczności zmiany pieluch – 300 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).

Zniżki w comiesięcznych opłatach:
-rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko taniej o 10%,
-dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – brak opłaty stałej,

Dodatkowo płatne:
-składka na ubezpiecznie NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie 60zł. (polisa grupowa z PZU SA),
-komplet podręczników i pomocy do nauki j. angielskiego – 120,00 zł / rok,
-komplet podręczników i pomocy do realizacji podstawy programowej – 120,00 zł / rok.

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2018/2019:

  • Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r. a także za zgodą Dyrektora placówki w innym terminie.
  • Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  • Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
  • O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

Zapraszamy!

Wypełnioną „Kartę zapisu dziecka” prosimy składać w okresie rekrutacji w Przedszkolu w godz. 9:00-10:00.
lub przez e-mail: sekretariat@przedszkolerodzinne.pl (wyłącznie w okresie rekrutacji)

Pobierz Kartę Zapisu Dziecka:
NPR-Karta-Zapisu-Dziecka 2,0– wersja .doc