OPŁATY, STYPENDIA

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019:

  • stała opłata, niezależnie od wieku dziecka – 500,00 zł miesięcznie.

(nie ma odliczeń za nieobecności)

Powyższa kwoty uwzględnia odpłatność za całodniowe wyżywienie, zajęcia dodatkowe oraz wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:

 • w przypadku indywidualnej diety – zwyżka ustalana indywidualnie,
 • w przypadku konieczności zmiany pieluch – 400 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).

Zniżki w comiesięcznych opłatach:

 • rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko opłata mniejsza o 10%,
 • dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – brak opłaty stałej.

Dodatkowo płatne:

 • Obowiązkowa roczna składka na ubezpieczenie NNW dziecka – 56 zł / rok. (Ubezpieczyciel PZU SA) – płatnę gotówką do Pani kucharki,
 • Podręczniki do nauki j. angielskiego, w tym kserówki –  zł / rok – płatne gotówką do nauczycielek języka angielskiego, -opłata zostanie podana do 14.09.2018
 • Komplet podręczników do realizacji podstawy programowej w oddziale BABY BEETLES wg wieku płatne gotówką do nauczycielek z oddziału BABY BEETLES (Termin płatności do 14.09.2018 r.):
  • 80 zł / rok – rocznik 2015 i 2016,
  • 90 zł / rok – rocznik 2014,
  • 120 zł / rok – rocznik 2013.
 • Komplet podręczników do realizacji podstawy programowej w oddziale Tom and Keri wg wieku płatne gotówką do nauczycielek z oddziału Tom and Keri (Termin płatności do 14.09.2018 r.):
  • 120 zł / rok rocznik 2013,
  • 120 zł / rok rocznik 2012,
  • 120 zł / rok rocznik 2011.

Za osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne, np. w konkursach szachowych lub w konkursach językowych dziecku przyznawane jest jednorazowe stypendium w wysokości 100 lub 150 zł.

Dane do przelewów:

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne
ul. Blokowa 4, lok. 6
15-788 Białystok

Numer Rachunku Bankowego: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010

Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność. Przypominamy, iż wpłaty powinny być dokonane do 5-tego każdego miesiąca z góry!