OPŁATY, STYPENDIA

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018:

    • stała opłata, niezależnie od wieku dziecka – 500,00 zł miesięcznie.

(nie ma odliczeń za nieobecności)

Powyższa kwoty uwzględnia odpłatność za całodniowe wyżywienie, zajęcia dodatkowe oraz wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:

  • w przypadku indywidualnej diety – zwyżka ustalana indywidualnie,
  • w przypadku konieczności zmiany pieluch – 300 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).

Zniżki w comiesięcznych opłatach:

  • rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko opłata stała taniej o 10%,
  • dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – brak opłaty stałej.

Dodatkowo płatne:

  • Obowiązkowa roczna składka na ubezpieczenie NNW dziecka – 60zł / rok. (Ubezpieczyciel PZU SA),
  • Komplet podręczników do nauki j. angielskiego, w tym kserówki – 120,00 zł / rok.
  • Komplet podręczników do realizacji podstawy programowej, w tym kserówki – 120 zł / rok.

Za osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne, np. w konkursach szachowych lub w konkursach językowych dziecku przyznawane jest jednorazowe stypendium w wysokości 100 lub 150 zł.

Dane do przelewów:

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne
ul. Blokowa 4, lok. 6
15-788 Białystok

Numer Rachunku Bankowego: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010

Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność. Przypominamy, iż wpłaty powinny być dokonane do 5-tego każdego miesiąca z góry!