OPŁATY

Szanowni Rodzice!

Zasady odpłatności w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

Dane do przelewów:

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne
ul. Blokowa 4, lok. 6
15-788 Białystok

Numer Rachunku Bankowego: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010

Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność. Przypominamy, iż wpłaty powinny być dokonane najpóźniej do 1-ego dnia każdego miesiąca z góry!