Contact

Nasz adres:

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne
ul. Blokowa 4, lok. 6
15-788 Białystok
Woj. podlaskie

Sekretariat
tel./fax 85 7325 654
tel. kom. 695-080-009
e-mail: sekretariat@przedszkolerodzinne.pl

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego
mgr Jolanta Halicka
e-mail: dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl

Konto Bankowe, na które należy dokonywać opłat za usługi przedszkole:

55 8099 0004 0017 9170 2000 0010

Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność. Przypominamy, iż wpłaty powinny być dokonane do 5-tego każdego miesiąca z góry!


Pokaż Niepubliczne Przedszkole Rodzinne na większej mapie