Oddziały Przedszkola

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, miłą ,serdeczną atmosferę w przedszkolu.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują nowatorskie osiągnięcia z dydaktyki w zakresie nauczania przedszkolnego. Biorą aktywny udział w kursach, szkoleniach, posiedzeniach rady pedagogicznej. Organizują nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie.

Specjaliści zajęć dodatkowych zapewniają możliwie wszechstronny rozwój każdemu dziecku w Przedszkolu, pozwalają na odkrywanie różnorodnych pasji i zainteresowań.

Prowadzący specjalistyczne zajęcia dodatkowe pracują indywidualnie z dziećmi, które posiadają opinie bądź orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (Przedszkole uznaje opinie i orzeczenia zarówno przyprzedszkolnej Niepublicznej Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej Nr 1 jak też i innych).

O prawidłowe żywienie dzieci dba dietetyk z kucharzami i pomocami kucharzy.