Zapisz dziecko!

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego
(Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat)

Jeżeli szukasz najlepszego przedszkola dla swojego dziecka, to poświęć chwilę
i poznaj naszą ofertę. Może spełni Twoje oczekiwania.

Wyobraź sobie szczęśliwe dziecko, które w domowej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej poznaje świat.
W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane, dlatego dołożymy wszelkich starań, by było radosne i bezpieczne.
Pomożemy mu w rozwoju uwzględniając wrodzony potencjał i indywidualne możliwości.

Zapewniamy dzieciom:

 • bardzo dobre przygotowanie do nauki w szkole podstawowej,
 • naukę dwóch języków obcych: rosyjski i angielski,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • świetną zabawę,
 • wspomaganie rozwoju z wykorzystaniem różnych metod i form pracy,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych,
 • doskonalenie zdolności werbalnych (językowych),
 • muzycznych, ruchowych. i plastycznych,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną, terapię logopedyczną i ruchową,
 • duży wybór zajęć dodatkowych,
 • wycieczki, spektakle teatralne, koncerty muzyczne,
 • imprezy i uroczystości,
 • zabawy na powietrzu.
 • zindywidualizowane programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rodzicom oferujemy:

 • konsultacje z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami,
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze,
 • imprezy – ogniska integracyjne, pikniki, udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • zajęcia otwarte.

 Gwarantujemy:

 • kompetentną, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • przestronne i funkcjonalnie wyposażone sale zajęć dydaktycznych,
 • życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę,
 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego trwają przez cały rok!
(Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat)