About us

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne mieści się przy ul. Blokowej 4, lok. 4 i 6 na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku. Posiada dobre warunki bazowe i dogodną lokalizację. Usytuowane jest blisko głównych arterii komunikacyjnych miasta (Antoniuk Fabryczny, Rzemieślnicza, Al. Konstytucji 3 Maja). Ma bezpośredni dostęp do placu zabaw, który spełnia wymogi przewidziane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dla dzieci w wieku 2 – 3 lat, 4-5 i 6 lat. Dzieci mają do dyspozycji trzy sale zajęć wychowawczo – dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do sanitariatów. Każda sala ma swój niepowtarzalny klimat – wyposażona jest w meble, zabawki i pomoce adekwatne do potrzeb i możliwości przebywających w niej dzieci.

Dysponujemy również własnym zapleczem kuchennym spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz bhp.

Położony obok budynku parking gwarantuje spokój i wygodę przy przywożeniu oraz odbieraniu dzieci z przedszkola.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Pomoce nauczycieli to absolwentki studiów pedagogicznych. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, socjoterapii a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

Funkcjonujemy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod nr 276.

Nasze przedszkole ma niepowtarzalny charakter, gdyż:

 • uczymy dzieci tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • rozwijamy postawy prozdrowotne, przyzwyczajamy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych dzieci, kształtujemy nawyki,
 • motywujemy do samodzielności i aktywności twórczej.

Co nas wyróżnia?

 • rodzinna atmosfera umożliwiająca indywidualny kontakt z każdym dzieckiem,
 • oferta programowa jest konsultowana i uzgadniana z rodzicami,
 • stawiamy na rozwój społeczno-emocjonalno wychowanków,
 • przyjmujemy dzieci przez cały rok kalendarzowy,
 • bezpośredni dostęp do bezpiecznego i dobrze wyposażonego placu zabaw oraz dużego trawiastego boiska,
 • bardzo dobre wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
 • wszystkie pomoce, zabawki i urządzenia, z których korzystają przedszkolacy posiadają stosowne certyfikaty lub wymagane atesty,
 • zapewniamy zdrowe, bogate w warzywa i owoce posiłki dzieciom, które sporządza firma kateringowa,
 • umożliwiamy organizację przyjęć urodzinowych dla dzieci w weekendy.

Pomieszczenia w przedszkolu są wentylowane, klimatyzowane oraz regularnie ozonowane.