Inne zajęcia

 1. rytmika po angielsku
 2. warsztaty plastyczne (farba, kreda, pastele, modelina itp.)
 3. zajęcia ceramiczne (2 poziomy trudności)
 4. język angielski
 5. Kącik szachowy – nauka gry w szachy i warcaby (w zależności od możliwości dziecka)
 6. taniec nowoczesny i klasyczny
 7. bajkoterapia oraz muzykoterapia
 8. ćwiczenia buzi i języka z logopedą
 9. zajęcia teatralne
 10. gimnastyka korekcyjna
 11. zajęcia sportowe – piłka nożna, zajęcia z szarfą gimnastyczną, elementy lekkoatletyki (adekwatne do pory roku)
 12. zajęcia terapeutyczne dla dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zindywidualizowane programy edukacyjno-terapeutyczne)

Ostatnia aktualizacja 01.01.2015r.