ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA

OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2020

Data publikacji listy: 30.06.2020 r.

Przyjęci:

Nazwisko Imię
Bajko Juliusz
Bałdyga Rozalia
Bancarewicz Zofia
Brotko Natalia
Cebelińska Anna
Chodakowski Tomasz
Chodorowska Amelia
Chomczyk Alicja
Górska Maja
Humbla Maria
Humbla Stanisław
Józefczuk Aleksandra
Kowalewicz Adam
Kowalewski Dawid
Krajewski Dominik
Krupicki Bartosz
Krygowski Adam
Kupiec Anna
Lazarchuk Solomiia
Lenczewski Dominik
Łysecka Alicja
Malinowski Aleksander
Miejłuk Nataliel
Mitrosz Igor
Mitrosz Szymon
Perkowski Michał
Popowski Szymon
Roszczyc Oliwier
Szlatiner Leon
Szymański Paweł
Wiśniewska Anastazia
Wiśniewski Aleksander
Wiśniewski Grzegorz
Włodkowski Aleksander
Wróblewska Amelia
Żak Weronika

Nieprzyjęci:

Cecha Rozalia
Czarnowski Aleksander
Gola Leon
Karpowicz Laura
Modzelewski Paweł
Popławski Wojciech
Radomska Gabriela
Sokołowska Lena
Żywalewska Zofia

lista zakwalifikowanych rekrutacja uzupelniajaca

INFORMACJA

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym:

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-06-29 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Nazwisko Imię Decyzja
Bajko Juliusz zakwalifikowany
Czarnowski Aleksander niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Łysecka Alicja zakwalifikowany
Malinowski Aleksander zakwalifikowany
Miejłuk Nataliel zakwalifikowany
Mitrosz Igor zakwalifikowany
Mitrosz Szymon zakwalifikowany
Modzelewski Paweł niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)

OŚWIADCZENIE DO WYDRUKOWANIA I DOSTARCZENIA DO PLACÓWKI ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ (OŚWIADCZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO SKRZYNKI ZAMONTOWANEJ NA BARIERCE PRZY WEJŚCIU DO PLACÓWKI):

wakacje 2020

INFORMACJA

Uprzejmie przypominamy, że w Przedszkolu zaplanowano przerwę wakacyjną:

13-24.07.2020 r.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE 

W LIPCU 2020 WYNOSI 260 ZŁ

.

k

k.

Adres pocztowy na pocztówki z wakacji:

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne
ul. Blokowa 4 lok.6
15-788 Białystok
P O L A N D

rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RODZINNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA PRAWACH PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 01-08.06.2020 R. (do godz. 15:00) 

INTERNETOWA REJESTRACJA DZIECKA* POD ADRESEM WWW:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

TRADYCYJNA REJESTRACJA DZIECKA* -> NALEŻY POBRAĆ, UZUPEŁNIĆ, A NASTĘPNIE DOSTARCZYĆ DO PLACÓWKI WNIOSKI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/Files

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY WYŁĄCZNIE POD NR TEL: 695-080-009

*PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 LAT, TAKŻE SPOZA BIAŁEGOSTOKU ORAZ TE, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W PIERWSZEJ REKRUTACJI !

Recruitment 20/21

zasady

INFORMACJA

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. do odwołania:

  • bezpłatne nauczanie zdalne dla wszystkich wychowanków odbywa się na dotychczasowych zasadach,
  • płatne sprawowanie opieki nad dzieckiem dla osób spełniających kryteria odbywa się wg zasad zamieszczonych poniżej.

OFERTA OPIEKI NAD DZIECKIEM OD 25.05.2020 R.

Przedszkole od 25.05.2020 r. do odwołania sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-15:30. W ciągu dnia dziecku jest zapewnione wyżywienie. Przyprowadzanie dzieci jest możliwe wyłącznie w godz. 6:30-8:00, a odbieranie w godzinach 13:00-15:30. W godzinach 8:00-13:00 brak możliwości przyprowadzenia i odbierania dziecka.

Kwalifikacja dzieci:

Osoby, które są zainteresowane, aby Przedszkole sprawowało opiekę nad ich dzieckiem od 25 maja 2020 r. lub od 01.06.2020 r. składają najpóźniej do 20.05.2020 r. (środa) do godz. 20:00 do skrzynki znajdującej się na barierce w Przedszkolu Deklarację uczestnictwa dziecka w Przedszkolu oraz Oświadczenie o zatrudnieniu w formie stacjonarnej. Dokumenty muszą być podpisane przez każdego z rodziców. Rodzice korzystający z zasiłku opiekuńczego na dziecko korzystają wyłącznie z nauczania zdalnego.

Decyzja o zakwalifikowaniu:

Rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie o zakwalifikowaniu i możliwości przyprowadzania dziecka do Przedszkola, najpóźniej do 22.05.2020 r. do godz. 15:00.

Rezygnacja z opieki nad dzieckiem:

Brak kontaktu telefonicznego z Przedszkolem, nieuiszczenie opłaty w terminie lub nieprzyprowadzenie zakwalifikowanego dziecka do Przedszkola 25.05.2020 r. lub 01.06.2020 r. bez usprawiedliwienia oznacza rezygnację ze sprawowania opieki i zwolnienie miejsca dla kolejnego dziecka.

Odbieranie i przyprowadzanie dzieci:

Dziecko przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowi rodzice, którzy nie są objęci kwarantanną, izolacją i nie wrócili zza granicy w przeciągu ostatnich 30 dni. Dziecko jest odbierane przez personel Przedszkola w drzwiach wejściowych. Dziecku jest mierzona temperatura i jeśli przekroczy 37,2 stopnia Celsjusza dziecko jest odsyłane do domu. Do Przedszkola nie może być przyprowadzane dziecko, które miało świadomy kontakt z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji albo z osobą, która wróciła zza granicy, ale nie jest objęta obowiązkową kwarantanną. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Rodzice nie mogą rozmawiać z personelem podczas odbierania i przyprowadzania dziecka. Dziecko ma mieć ze sobą wyprane i wyprasowane ubranie, a także czyste i niezniszczone obuwie na zmianę.

Szybki kontakt telefoniczny z placówką:

Rodzice zapewniają pracownikom przedszkola możliwość szybkiego kontaktu telefonicznego, a w razie wezwania zobowiązani są do niezwłocznego odbioru dziecka w przeciągu maksymalnie do 90 min. Rodzice są wzywani do odbioru dziecka jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe, np.: katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy. W przypadku braku kontaktu z rodzicami powiadamiane są służby sanitarno-epidemiologiczne.

Dezyfencja Przedszkola, środki ochronne i ubranie na zmianę:

W ciągu dnia w Przedszkolu są używane intensywne środki do dezynfekcji m.in. 70% procentowy roztwór etanolu oraz inne środki na bazie chloru, mydła i alkoholu, które są zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny i MEN. Dziecko jest przyprowadzane w masce na twarzy, którą rodzic zdejmuje i zakładka ponownie przy zabraniu dziecka przy odbiorze dziecka z Przedszkola. Nie ma możliwości przechowywania masek w Przedszkolu.

Opłaty:

Opłata za maj (25-31.05.) wynosi 150 zł, termin płatności 22.05.2020 r. do godz. 15:00. Opłata za czerwiec (1-30.06.) wynosi 500 zł, termin płatności 28.05.2020 r. do godz. 15:00. Nie ma żadnych ulg i odliczeń, w tym za nieobecności. Dzieci objęte kształceniem specjalnym są zwolnione z opłat.

Pytania i wątpliwości odnośnie organizacji opieki i wolnych miejsc:

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i zadawania pytań odnośnie organizacji i dostępnych wolnych miejscach w Przedszkolu – tel. 695-080-009.

Załączniki:

lista przyjętych i nieprzyjętych

INFORMACJA

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym
Jednostka: Niepubliczne Przedszkole Rodzinne

Data publikacji listy:04.05.2020 r……………………………….

Nazwisko Imię Decyzja
Bancarewicz Zofia przyjęty
Brotko Natalia przyjęty
Cecha Rozalia nieprzyjęty
Chodakowski Tomasz przyjęty
Chodorowska Amelia przyjęty
Godlewski Franciszek nieprzyjęty
Gola Leon nieprzyjęty
Górska Maja przyjęty
Humbla Maria przyjęty
Humbla Stanisław przyjęty
Józefczuk Aleksandra przyjęty
Karpowicz Laura nieprzyjęty
Kowalewski Dawid przyjęty
Krajewski Dominik przyjęty
Krygowski Adam przyjęty
Kupiec Anna przyjęty
Lazarchuk Solomiia przyjęty
Lenczewski Dominik przyjęty
Perkowski Michał przyjęty
Plago Dominika przyjęty
Popławski Wojciech nieprzyjęty
Popowski Szymon przyjęty
Radomska Gabriela nieprzyjęty
Roszczyc Oliwier przyjęty
Sokołowska Lena nieprzyjęty
Szlatiner Leon przyjęty
Wiśniewska Anastazia przyjęty
Wiśniewski Aleksander przyjęty
Wiśniewski Grzegorz przyjęty
Włodkowski Aleksander przyjęty
Wróblewska Amelia przyjęty
Żak Weronika przyjęty
Żywalewska Zofia nieprzyjęty

brak opieki

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.04.2020 r. odnośnie funkcjonowania żłobków i przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku Nasze Przedszkole nie będzie oferowało ogólnodostępnych usług opiekuńczych w okresie od 6 do 24.05.2020 r.*

Nauczanie  zdalne w tym okresie będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/zlobki-i-przedszkola-nadal-zamkniete.html

  • Po weekendzie majowym zostanie opracowany formularz, w którym rodzice zatrudnieni i aktywnie pracujący w konkretnych branżach będą mogli wskazać Dyrektorowi Przedszkola potrzebę  zapewnienia opieki nad dziećmi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco w zależności od aktualnych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci i personelu zatrudnionego w placówce. Wskazujemy, że w wytycznych GIS i MZ pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych w żłobkach i przedszkolach mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, a także pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

INFORMACJA

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – PUBLIKACJA 22.04.2020 r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-28 (wtorek) do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Nazwisko Imię Decyzja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu
Bancarewicz Zofia zakwalifikowany
Brotko Natalia zakwalifikowany
Cecha Rozalia niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Chodakowski Tomasz zakwalifikowany
Chodorowska Amelia zakwalifikowany
Godlewski Franciszek zakwalifikowany
Gola Leon niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Górska Maja zakwalifikowany
Humbla Maria zakwalifikowany
Humbla Stanisław zakwalifikowany
Józefczuk Aleksandra zakwalifikowany
Karpowicz Laura niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Kowalewski Dawid zakwalifikowany
Krajewski Dominik zakwalifikowany
Krygowski Adam zakwalifikowany
Kupiec Anna zakwalifikowany
Lazarchuk Solomiia zakwalifikowany
Lenczewski Dominik zakwalifikowany
Perkowski Michał zakwalifikowany
Plago Dominika zakwalifikowany
Popławski Wojciech niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Popowski Szymon zakwalifikowany
Radomska Gabriela niezakwalifikowany (zakwalif. z 2 pref.)
Roszczyc Oliwier zakwalifikowany
Sokołowska Lena niezakwalifikowany (zakwalif. z 2 pref.)
Szlatiner Leon zakwalifikowany
Wiśniewska Anastazia zakwalifikowany
Wiśniewski Aleksander zakwalifikowany
Wiśniewski Grzegorz zakwalifikowany
Włodkowski Aleksander zakwalifikowany
Wróblewska Amelia zakwalifikowany
Żak Weronika zakwalifikowany
Żywalewska Zofia niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)

Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola należy złożyć w przedszkolu (do skrzynki pocztowej na barierce). Skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia można także wysłać na adres e-mail placówki: dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl.

Oświadczenie w formie elektronicznej jest zamieszczone poniżej. Osoby, które nie mają możliwości wydruku mogą otrzymać wydrukowane oświadczenie w Przedszkolu (czyste oświadczenia będą zawieszone na drzwiach wejściowych Placówki).

WSZELKIE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI  – KONTAKT TEL. 695-080-009.