Placówka zamknięta do odwołania.

INFORMACJA

W związku decyzjami MEN oraz Rządu RP Nasze Przedszkole od 16.03.2020 r. prowadzi wyłącznie nauczanie zdalne, które będzie trwało aż do odwołania. Rodzice są zobowiązani do nauki swoich dzieci w domu, m.in. z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez Placówkę.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

INFORMACJA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE – WAŻNA ZMIANA!

Od 1 do 11.03.2020 Przedszkole prowadziło normalną działalność i za ten okres opłata za przedszkole wynosi 180 zł. Ewentualne nadpłaty będą systematycznie zwracane przelewami bankowymi, najpóźniej do 31.03.2020 r. Osobom, które mają zniżkę z tytułu zapisania rodzeństwa zwrot zostanie wyliczony proporcjonalnie.

Od 16.03.2020 Przedszkole prowadzi wyłącznie nauczanie zdalne, za które rodzice nie będą ponosić opłat, aż do odwołania!

tel. kontaktowy 695-080-009

NAUCZANIE ZDALNE

INFORMACJA

Informujemy, że Przedszkole od dnia 16.03.2020 r. będzie prowadziło nauczanie zdalne.

Więcej informacji nt. nauczania zdalnego KLIKNIJ TUTAJ

Dyrektor, 14.03.2020 r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku od dnia 1 września 2020 r. zostaje przekształcone w placówkę funkcjonującą na prawach przedszkola publicznego.

Rekrutacja do Przedszkola dla dzieci 2,5-, 3-, 4-, 5-, 6- letnich na rok 2020/2021 odbywa się poprzez miejski system rekrutacji, tj.:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

UDZIAŁ W REKRUTACJI DOTYCZY TAKŻE OBECNYCH KLIENTÓW !

Do Przedszkola należy dostarczyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 16 do 25 marca 2020 r.
Prosimy jednak o dostarczenie podania jak najszybciej, najlepiej w dniu 16 marca 2020 r. w godz. 7:30-16:00. (Inne terminy złożenia dokumentów prosimy uzgadniać telefonicznie).

W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy w formie tradycyjnej bądź w formie skanu na e-mail, placówki przedszkolne mają obowiązek przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy (Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku z 15.03.2020 r.).

Uzupełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 wraz z załącznikami można dostarczyć do Placówki na dwa sposoby:

  1. (zalecane!) Poprzez wysłanie CZYTELNEGO skanu na adres e-mail placówki: dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl, 
  2. (niezalecane!) Poprzez dostarczenie do specjalnie oznaczonej skrzynki znajdującej się na barierce przy drzwiach przedszkola lub w wiatrołapie placówki –  tradycyjny sposób dostarczenia wniosku do placówki dotyczy wyłącznie osób zdrowych, które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym (prosimy przychodzić bez dzieci). Osoby, które nie mają dostępu do drukarki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem przygotowania do wydania wydrukowanego wniosku i kompletu załączników do uzupełnienia odręcznego w domu – TEL. 695-080-009. 

UWAGA !!!

WSZELKICH INFORMACJI BĘDZIE SIĘ UDZIELAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE – POD NR TEL. 695-080-009 !!!

Przypominamy, że w związku ze stanem epidemicznym obowiązującym na terenie całego kraju podczas rekrutacji nie będą udzielane żadne informacje w formie bezpośredniej rozmowy na terenie Placówki, ani poza nią!

Nie przewiduje się też możliwości oglądania Placówki. Nie odbędą się także dni otwarte. Zachęcamy do przejrzenia Zakładki „GALLERY”, gdzie zamieszczane są zdjęcia z uroczystości i wydarzeń Przedszkola.

OPŁATY: Od 1 września 2020 r. w Przedszkolu będą obowiązywały takie same zasady odpłatności jak w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 31 sierpnia 2020 r. odpłatność pozostaje na niezmienionym poziomie.

Dyrektor Placówki

Dodatkowe informacje:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Poradni dla rodziców do pobrania tutaj

Terminy rekrutacji do pobrania tutaj

Wniosek przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami do wydrukowania i odręcznego uzupełnienia możemy wysłać na Państwa adres e-mail. Prosimy tylko o sygnał poprzez wiadomość email dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl lub telefon 695-080-009. Zachęcamy jednak do uzupełnienia i wydrukowania Wniosku poprzez stronę rekrutacji systemu miejskiego, podaną powyżej.

 

zawieszenie ZAJĘĆ

INFORMACJA

UWAGA !!!

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ W DNIU 11.03.2020 r. PODJĄŁ DECYZJĘ O TYMCZASOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH od 12 do 25 marca 2020 r.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

tel. kontaktowy do Placówki 695-080-009

 

Origami – zwycięstwo

INFORMACJA

Wychowankowie Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego stanęli na podium w tegorocznej edycji XIII Regionalnego Konkursu „MISTRZ ORIGAMI” i zajęli następujące lokaty:

  • Zuzanna Bedra – zajęła II miejsce
  • Bartosz Brotko – zajął II miejsce
  • Daria Aleturowicz – zajęła III miejsce.

Dzieci do zawodów przygotowała nasza anglistka Pani Ewa Supronowicz.