OPŁATY I-IV 2021 r.

INFORMACJA

Rodzice co miesiąc uiszczają zaliczkę w wysokości 250,00 zł na poczet wydatków. Zaliczkę należy wnosić przelewem podając w tytule przelewu:
ZALICZKA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA„. Nr konta bankowego do wpłat: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010. Terminy płatności w okresie I – IV 2021 r.

  • Zaliczka na styczeń 2021 r. – termin płatności 10.01.2021 r. – 250,00 zł.
  • Zaliczka na luty 2021 r. – termin płatności 01.02.2021 r. – 250,00 zł.
  • Zaliczka na marzec 2021 r. – termin płatności 01.03.2021 r. – 250,00 zł.
  • Zaliczka na kwiecień 2021 r. – termin płatności 01.04.2021 r. – 250,00 zł.