zasady

INFORMACJA

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. do odwołania:

  • bezpłatne nauczanie zdalne dla wszystkich wychowanków odbywa się na dotychczasowych zasadach,
  • płatne sprawowanie opieki nad dzieckiem dla osób spełniających kryteria odbywa się wg zasad zamieszczonych poniżej.

OFERTA OPIEKI NAD DZIECKIEM OD 25.05.2020 R.

Przedszkole od 25.05.2020 r. do odwołania sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-15:30. W ciągu dnia dziecku jest zapewnione wyżywienie. Przyprowadzanie dzieci jest możliwe wyłącznie w godz. 6:30-8:00, a odbieranie w godzinach 13:00-15:30. W godzinach 8:00-13:00 brak możliwości przyprowadzenia i odbierania dziecka.

Kwalifikacja dzieci:

Osoby, które są zainteresowane, aby Przedszkole sprawowało opiekę nad ich dzieckiem od 25 maja 2020 r. lub od 01.06.2020 r. składają najpóźniej do 20.05.2020 r. (środa) do godz. 20:00 do skrzynki znajdującej się na barierce w Przedszkolu Deklarację uczestnictwa dziecka w Przedszkolu oraz Oświadczenie o zatrudnieniu w formie stacjonarnej. Dokumenty muszą być podpisane przez każdego z rodziców. Rodzice korzystający z zasiłku opiekuńczego na dziecko korzystają wyłącznie z nauczania zdalnego.

Decyzja o zakwalifikowaniu:

Rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie o zakwalifikowaniu i możliwości przyprowadzania dziecka do Przedszkola, najpóźniej do 22.05.2020 r. do godz. 15:00.

Rezygnacja z opieki nad dzieckiem:

Brak kontaktu telefonicznego z Przedszkolem, nieuiszczenie opłaty w terminie lub nieprzyprowadzenie zakwalifikowanego dziecka do Przedszkola 25.05.2020 r. lub 01.06.2020 r. bez usprawiedliwienia oznacza rezygnację ze sprawowania opieki i zwolnienie miejsca dla kolejnego dziecka.

Odbieranie i przyprowadzanie dzieci:

Dziecko przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowi rodzice, którzy nie są objęci kwarantanną, izolacją i nie wrócili zza granicy w przeciągu ostatnich 30 dni. Dziecko jest odbierane przez personel Przedszkola w drzwiach wejściowych. Dziecku jest mierzona temperatura i jeśli przekroczy 37,2 stopnia Celsjusza dziecko jest odsyłane do domu. Do Przedszkola nie może być przyprowadzane dziecko, które miało świadomy kontakt z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji albo z osobą, która wróciła zza granicy, ale nie jest objęta obowiązkową kwarantanną. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Rodzice nie mogą rozmawiać z personelem podczas odbierania i przyprowadzania dziecka. Dziecko ma mieć ze sobą wyprane i wyprasowane ubranie, a także czyste i niezniszczone obuwie na zmianę.

Szybki kontakt telefoniczny z placówką:

Rodzice zapewniają pracownikom przedszkola możliwość szybkiego kontaktu telefonicznego, a w razie wezwania zobowiązani są do niezwłocznego odbioru dziecka w przeciągu maksymalnie do 90 min. Rodzice są wzywani do odbioru dziecka jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe, np.: katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy. W przypadku braku kontaktu z rodzicami powiadamiane są służby sanitarno-epidemiologiczne.

Dezyfencja Przedszkola, środki ochronne i ubranie na zmianę:

W ciągu dnia w Przedszkolu są używane intensywne środki do dezynfekcji m.in. 70% procentowy roztwór etanolu oraz inne środki na bazie chloru, mydła i alkoholu, które są zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny i MEN. Dziecko jest przyprowadzane w masce na twarzy, którą rodzic zdejmuje i zakładka ponownie przy zabraniu dziecka przy odbiorze dziecka z Przedszkola. Nie ma możliwości przechowywania masek w Przedszkolu.

Opłaty:

Opłata za maj (25-31.05.) wynosi 150 zł, termin płatności 22.05.2020 r. do godz. 15:00. Opłata za czerwiec (1-30.06.) wynosi 500 zł, termin płatności 28.05.2020 r. do godz. 15:00. Nie ma żadnych ulg i odliczeń, w tym za nieobecności. Dzieci objęte kształceniem specjalnym są zwolnione z opłat.

Pytania i wątpliwości odnośnie organizacji opieki i wolnych miejsc:

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i zadawania pytań odnośnie organizacji i dostępnych wolnych miejscach w Przedszkolu – tel. 695-080-009.

Załączniki: