REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku od dnia 1 września 2020 r. zostaje przekształcone w placówkę funkcjonującą na prawach przedszkola publicznego.

Rekrutacja do Przedszkola dla dzieci 2,5-, 3-, 4-, 5-, 6- letnich na rok 2020/2021 odbywa się poprzez miejski system rekrutacji, tj.:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

UDZIAŁ W REKRUTACJI DOTYCZY TAKŻE OBECNYCH KLIENTÓW !

Do Przedszkola należy dostarczyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 16 do 25 marca 2020 r.
Prosimy jednak o dostarczenie podania jak najszybciej, najlepiej w dniu 16 marca 2020 r. w godz. 7:30-16:00. (Inne terminy złożenia dokumentów prosimy uzgadniać telefonicznie).

W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy w formie tradycyjnej bądź w formie skanu na e-mail, placówki przedszkolne mają obowiązek przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy (Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku z 15.03.2020 r.).

Uzupełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 wraz z załącznikami można dostarczyć do Placówki na dwa sposoby:

  1. (zalecane!) Poprzez wysłanie CZYTELNEGO skanu na adres e-mail placówki: dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl, 
  2. (niezalecane!) Poprzez dostarczenie do specjalnie oznaczonej skrzynki znajdującej się na barierce przy drzwiach przedszkola lub w wiatrołapie placówki –  tradycyjny sposób dostarczenia wniosku do placówki dotyczy wyłącznie osób zdrowych, które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym (prosimy przychodzić bez dzieci). Osoby, które nie mają dostępu do drukarki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem przygotowania do wydania wydrukowanego wniosku i kompletu załączników do uzupełnienia odręcznego w domu – TEL. 695-080-009. 

UWAGA !!!

WSZELKICH INFORMACJI BĘDZIE SIĘ UDZIELAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE – POD NR TEL. 695-080-009 !!!

Przypominamy, że w związku ze stanem epidemicznym obowiązującym na terenie całego kraju podczas rekrutacji nie będą udzielane żadne informacje w formie bezpośredniej rozmowy na terenie Placówki, ani poza nią!

Nie przewiduje się też możliwości oglądania Placówki. Nie odbędą się także dni otwarte. Zachęcamy do przejrzenia Zakładki „GALLERY”, gdzie zamieszczane są zdjęcia z uroczystości i wydarzeń Przedszkola.

OPŁATY: Od 1 września 2020 r. w Przedszkolu będą obowiązywały takie same zasady odpłatności jak w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 31 sierpnia 2020 r. odpłatność pozostaje na niezmienionym poziomie.

Dyrektor Placówki

Dodatkowe informacje:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Poradni dla rodziców do pobrania tutaj

Terminy rekrutacji do pobrania tutaj

Wniosek przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami do wydrukowania i odręcznego uzupełnienia możemy wysłać na Państwa adres e-mail. Prosimy tylko o sygnał poprzez wiadomość email dyrekcja@przedszkolerodzinne.pl lub telefon 695-080-009. Zachęcamy jednak do uzupełnienia i wydrukowania Wniosku poprzez stronę rekrutacji systemu miejskiego, podaną powyżej.