opłaty od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zasady odpłatności za Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 są następujące:

 1. Od godz. 8:00 do godz. 13:00 – pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina przed godz. 8:00 i po godz. 13:00 jest płatna 1,00 zł.
 2. Od 01.09.2020 r. wprowadzamy opłatę za wyżywienie w wys. 8,00 zł / dzień. Do 31.08.2020 r. rodzice nie ponosili żadnych opłat za wyżywienie. Dostawca żywności w roku szkolnym 2020/2021: Firma Szalone Widelce, ul. Swobodna, Białystok. 
 3. Rodzice co miesiąc uiszczają zaliczkę w wysokości 300,00 zł na poczet wydatków. Zaliczkę należy wnosić przelewem podając w tytule przelewu:
  ZALICZKA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA„. Nr konta bankowego do wpłat: 55 8099 0004 0017 9170 2000 0010. Terminy płatności w okresie IX – XII 2020 r.

  • Zaliczka na wrzesień 2020 r. – termin płatności 01.09.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na październik 2020 r. – termin płatności 01.10.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na listopad 2020 r. – termin płatności 01.11.2020 r., – 300,00 zł.
  • Zaliczka na grudzień 2020 r. – termin płatności 01.12.2020 r., – 300,00 zł.
 4. Rozliczenie zaliczek będzie następować w okresach dwumiesięcznych poprzez zwrot niewykorzystanej kwoty, przeksięgowanie niewykorzystanej kwoty na kolejny okres lub przekazanie informacji o konieczności dopłaty z powodu wyczerpania zaliczek.

Dyrektor