brak opieki

Informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.04.2020 r. odnośnie funkcjonowania żłobków i przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku Nasze Przedszkole nie będzie oferowało ogólnodostępnych usług opiekuńczych w okresie od 6 do 24.05.2020 r.*

Nauczanie  zdalne w tym okresie będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/zlobki-i-przedszkola-nadal-zamkniete.html

  • Po weekendzie majowym zostanie opracowany formularz, w którym rodzice zatrudnieni i aktywnie pracujący w konkretnych branżach będą mogli wskazać Dyrektorowi Przedszkola potrzebę  zapewnienia opieki nad dziećmi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco w zależności od aktualnych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci i personelu zatrudnionego w placówce. Wskazujemy, że w wytycznych GIS i MZ pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych w żłobkach i przedszkolach mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, a także pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.