PZU NNW

Składka na ubezpiecznie PZU NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 56zł. Termin płatności do 14 września 2018 r.

Z Polisą i OWU można zapoznać się w Sekretariacie Przedszkola.

W razie zdarzenia Przedszkole wystawia stosowne zaświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wynikającym z polisy grupowej, z którym należy udać się do oddziału PZU celem zgłoszenia zdarzenia i uzyskania wypłaty odszkodowania. Zaświadczenia wystawiane przez Przedszkole są ważne tylko przez 1 miesiąc od daty wystawienia.