PZU NNW

Składka na ubezpiecznie PZU NNW dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 60zł. Termin płatności do 5 września 2017 r. Z Polisą i OWU można zapoznać się w Sekretariacie Przedszkola. W razie zdarzenia Przedszkole wystawia stosowne zaświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wynikającym z polisy grupowej, z którym należy udać się do oddziału PZU celem zgłoszenia zdarzenia i uzyskania wypłaty odszkodowania. Zaświadczenia wystawiane przez Przedszkole są ważne tylko przez 1 miesiąc od daty wystawienia.