PZU NNW

Składka na ubezpiecznie PZU NNW dzieci w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 60zł. Termin płatności do 5 września 2016r. Z Polisą i OWU można zapoznać się w Sekretariacie Przedszkola.