Jesteśmy Przedszkolem w Ruchu 2013/2014 !!! [wg MEN]

[26.05.2014] Wiadomość z ostatniej chwili!
Minister Edukacji Narodowej przyznał Naszemu Przedszkolu tytuł „Przedszkola w ruchu 2013/2014” oraz „Szkoły w ruchu 2013/2014”.

logo1logo3

UWAGA !!! Poniższe treści są własnością Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, przetwarzania w całości lub w części poniższych treści.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 24.03.2014

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w wybranych obszarach.

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne podjęło działania w czterech obszarach:
– wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1),
– kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4),
– zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7),
– aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8).

Działania Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego w ramach poszczególnych obszarów:

Obszar nr 1:

A. W oddziałach dzieci 2- i 3-letnich trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia ruchowe z elementami rytmiki. Ukazują one, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być atrakcyjne dla najmłodszych. Nauczyciel prowadzący stara się zainteresować dzieci i zachęcić je do wysiłku fizycznego poprzez wykorzystanie bliskiej dzieciom tematyki oraz zastosowanie ciekawych form aktywności fizycznej. Poniżej zamieszczony został scenariusz zajęć „Wesoły świat zwierząt – zabawy ruchowe przy muzyce”.

Scenariusz zajęć pt.: „Wesoły świat zwierząt” – zabawy ruchowe przy muzyce. (Plik PDF tutaj)

DSCN2476

DSCN2696

DSCN2593

B. Placówka organizuje różnego typu zajęcia okolicznościowe, związane z ważnymi wydarzeniami na świecie. Dnia 7 lutego 2014 z okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi nauczyciele przeprowadzili ciekawe zajęcia pt. „Przedszkolne Igrzyska”. Zajęcia podzielono na dwa etapy. Pierwszy dotyczył zapoznania podopiecznych z tematyką Igrzysk. Kolejna część zajęć polegała na zabawach i grach ruchowych na śniegu. Zajęcia bardzo przypadły dzieciom do gustu, natomiast zabawy na śniegu okazały się niezwykle atrakcyjną formą aktywności fizycznej. Dzieci mogły także ulepić kilka zimowych bałwanów.

Scenariusz zajęć pt.: „Przedszkolne Igrzyska” – zabawy ruchowe na śniegu.

DSCN2666

DSCN2677

C. W Przedszkolu raz w tygodniu prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Każde zajęcia dzielą się na trzy etapy:

– Część I – przygotowanie do zajęć, zbiórka, rozgrzewka,
– Część II – szereg ćwiczeń korekcyjnych, w tym co najmniej 3 przerwy po 2 minuty,
– Część III – ćwiczenia końcowe i wyciszające.

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną wykorzystuje podczas zajęć elementy rytmiki oraz muzykę. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej to jedno z ulubionych form aktywności fizycznej dzieci w Placówce.

Scenariusz zajęć pt.: „Do celu” – zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

DSCN2506

DSCN2523

Obszar nr 4:

Nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego cyklicznie uczestniczą w konferencjach oraz szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Wszystkie kursy oraz szkolenia, w których uczestniczyły nauczycielki, były zorganizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN). W roku szkolnym 2013/2014 wychowawcy uczestniczyli w następujących szkoleniach promujących aktywność fizyczną:

– „Aktywne formy zajęć ruchowych w przedszkolu – metoda gimnastyki rytmicznej Kniessów.”,
– „System Ćwiczeń – Edukacja przez ruch”,
– „Zajęcia rytmiczne oparte na koncepcji Carla Orffa”,
– „Zabawy muzyczno-ruchowe na uroczystościach przedszkolnych: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Zakończenie roku szkolnego”.

Obszar nr 7:

W Placówce organizowane są liczne zajęcia dodatkowe, które mają zachęcić wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej i pozwalają na odkrywanie pasji i talentów dzieci. Szczególnym zainteresowaniem wśród podopiecznych w roku szkolnym 2013/2014 cieszą się zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów, którzy odpowiedzialni są za: przygotowanie dzieci do zawodów szachowych (Kącik Szachowy), naukę tańca nowoczesnego (MAXDANCE), naukę gry w piłkę nożną (FootballClub), rytmikę klasyczną oraz rytmikę po angielsku. Przedszkole organizuje także szereg zajęć niezorganizowanych, m.in. minigolfa na świeżym powietrzu, grę w kręgle na boisku, naukę tańca tradycyjnego, wyścigi na śniegu. Nauczyciele mają okazję obserwować zajęcia prowadzone przez specjalistów, czerpać inspiracje oraz wprowadzać wybrane elementy do swojej pracy z wychowankami.

DSCN1975

DSCN1674a

DSCN2482

Obszar nr 8:

A. Aktywny Dzień Babci i Dziadka:

24 stycznia 2014r. w Przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. To szczególne, rodzinne spotkanie rozpoczęło się od występu podopiecznych Placówki (część artystyczna). W kolejnej części uroczystości wszystkie babcie i wszyscy dziadkowe zostali włączeni do aktywnej zabawy z przedszkolakami.

Dziadkowie, wspólnie z dziećmi, wzięli udział w następujących grach i zabawach:

-zabawa w „wesoły pociąg”,
-gra w „starego niedźwiedzia”,
-zabawa w berka,
-zawody w rzutach do celu,
-zabawa w „Mam chusteczkę haftowaną”,
-taniec na gazecie.

Rodziny aktywnie uczestniczyły w święcie oraz zorganizowanych zabawach. Wspólne gry i zabawy miały na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodziny oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

DSCN2414

DSCN2426

DSCN2420B. Nauka tańca z rodzicami:

11 marca odbyły się otwarte zajęcia taneczne, na które zaproszono rodziców. Naukę tańca przeprowadziła Magdalena Balcerzak- tancerka, choreograf, dyplomowany instruktor tańca ze studia Max Dance. Zajęcia były podzielone na dwie części. W pierwszej dzieci zaprezentowały taniec- polkę, który wcześniej przygotowały pod okiem instruktorki. Drugą część zajęć stanowiła nauka ZUMBY dla dzieci i ich rodziców. Celem zajęć było zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz rozwijanie pasji tanecznych dzieci.
DSCN3063
logo szkola w ruchu