Rozkład dnia w roku szkolnym 2016/2017

6:45 – 8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy z rodzicami, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową). Utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, rymowanek, piosenek.
8:00 – 8:30 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE – Porządkowanie sali, czynności dzieci w ramach dyżurów, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE – Doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, mycie rąk i zębów po śniadaniu.
9:00 – 9:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE – Zajęcia dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, wyzwalanie różnych form aktywności dzieci.
9:30 – 10:00 ZABAWY SWOBODNE DZIECI – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:00 – 11:30 GRY I ZABAWY RUCHOWE – Zajęcia sportowe, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacery, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
11:30 – 12:00 gr. I

12:00 – 12:30 gr.II

OBIAD – Doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.

 

Do godz. 13:15 CZAS ODPOCZYNKU – Odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań, zabawy relaksacyjne, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do posiłku.
14:30 – 14:45 PODWIECZOREK – Doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.
14:45 – 16:00 KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ – Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne, zajęcia muzyczno-ruchowe, zabawy muzyczne ze śpiewem, gry i zabawy logopedyczne, zajęcia językowe (słówka, proste zwroty, piosenki, gry i zabawy w języku angielskim i rosyjskim).
16:00 – 17:00 REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELEK – Swobodne zabawy dzieci, zajęcia podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, praca wyrównawcza, indywidualna, praca w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, utrwalanie poznanych wierszy, rymowanek, piosenek, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.