Wszystkie prace dzieci, zdjęcia z Przedszkola oraz wycieczek są prawnie chronione (RODO).
Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania, przetwarzania i kopiowania w/w materiałów bez zgody Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego.

Bal Karnawałowy 29.01.2021 r. (Zdjęcia indywidualne dzieci zostały wydrukowane w formie tradycyjnej)

Spacer edukacyjny do parku.