Uwaga ostatnia litera!!!

Temat: Wprowadzenie litery ,,ż”

Przebieg zajęć w domu

1. Zgaduj zgadula:

Rodzic wykłada obrazki rozpoczynające się na głoskę „ż”, dziecko nazywa obrazki, następnie dzieli wyrazy na sylaby (lub głoski).

Po tej czynności rodzic pyta dziecko: Jaką głoskę słyszały na początku wyrazu?

2. Wyszukiwanie wyrazów z literą „ż” na początku wyrazu i w środku wyrazu.

Rodzic pyta dziecko, gdzie w danym wyrazie występuje głoska ,,ż”. Próbowanie wymyślania własnych przykładów wyrazów z głoską ,,ż” na początku, w środku, na końcu wyrazu.

3. Zadania na wyrazie podstawowym „żubry”

  • Dziecko dzieli wyraz ,,żubry” na sylaby – rodzic oznacza 2 białymi kartonikami 2 sylaby,
  • Dziecko dzieli wyraz na głoski- rodzic oznacza 5 białymi kartonikami 5 głosek,
  • Dziecko z rozsypanych liter próbuje ułożyć wyraz „żubry” i dane głoski oznaczyć kolorami:

Samogłoska-czerwony kartonik Spółgłoska –niebieski kartonik

Instrukcja:

Budowanie schematu słowa ,,żubry”. Białe kartoniki dla dziecka.
Dziecko układa tyle kartoników, ile sylab słyszy w słowie żubry – rozsuwa kartoniki i wymienia głośno sylaby. Następnie układa tyle kartoników, ile głosek słychać w słowie żubry, wymawia głoski głośno, dotykając kolejno kartoników.

• Budowanie modeli słowa ubry. Czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki dla dziecka.
Dziecko głośno dzieli na głoski słowo: żubry. Wypowiadają głoskę ż: długo:żżżyyyy… krótko: ż, ż, ż, ż. Głoska f jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematem słowa żubry dziecko zaznacza miejsca głoski ż niebieskimi kartonikami. Potem zaznacza miejsca samogłosek czerwonymi kartonikami, a miejsca pozostałych spółgłosek – niebieskimi kartonikami. Porównują liczbę samogłosek i spółgłosek.

4. Poznanie litery „ż” wielkiej i małej, pisanej i drukowanej.

5. Układanie litery „ż” z np. plasteliny, guzików, koralików na tacce, makaronie itp.

6. Pisanie litery ,,ż” palcem po śladzie (karta z zadania 4) lub pisanie palcem po rozsypanej na talerzu mące, kaszy mannej itd.

7. Wspólne rozwiązywanie kart pracy – karty do poprania poniżej.

literka ż z książki: karty pracy 1-5:

PRACA DOMOWA!!!

Bardzo proszę o odrobienie pracy domowej:

  • Litera [ż]- Książka,

  • Karta pracy 1-5.

Pracę domową należy wysyłać do .25.05.2020 r. (poniedziałek) na adres e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl

POWODZENIA 🙂