PRACA DOMOWA!!!

Bardzo proszę o odrobienie pracy domowej (karty pracy 1-4). Pracę domową należy wysyłać do 11.05.2020 r. (poniedziałek) na adres e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl za pomocą skanu lub zdjęcia wykonanej pracy (prace należy podpisać imieniem dziecka- lub wskazane, aby dziecko samodzielnie podpisało pracę swoim imieniem za pomocą liter pisanych).

POWODZENIA 🙂

Opracowała: Emilia Szydłowska