PRACA DOMOWA!!!

Bardzo proszę o odrobienie następującej pracy domowej:

  • Karta pracy 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pracę domową należy wysyłać do 27.04.2020 r. (poniedziałek) na adres e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl za pomocą skanu lub zdjęcia wykonanej pracy

Opracowała: Emilia Szydłowska