PRACA DOMOWA!!!

Bardzo proszę o odrobienie następującej pracy domowej:

  • Karta pracy 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pracę domową należy wysyłać do 22.04.2020 r. (środa) na adres e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl za pomocą skanu lub zdjęcia wykonanej pracy (prace należy podpisać imieniem dziecka- lub wskazane, aby dziecko samodzielnie podpisało pracę swoim imieniem za pomocą liter pisanych).

POWODZENIA 🙂

Dla chętnych:

Polecenie: Wytnij obrazki z głoską „J” oraz 3 słoiki. Zapytaj dziecko gdzie słyszy głoskę „J” ? (Możliwe są trzy odpowiedzi: na początku, w środku oraz na końcu.)

UWAGA ! Nie ucz dziecka zapisu tych wyrazów.