Adres E-mail do nadsyłania prac: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl

Komisja Konkursowa podaje oficjalne WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNEGO:

Wyróżnienie – ex aequo – praca nr 7 – Michał Ś.

Wyróżnienie – ex aequo – praca nr 8 – Anna K.

Wyróżnienie – ex aequo – praca nr 1 – Emilia T.

Nagroda publiczności – praca nr 3 – Izabela B.

Dyplom – praca nr 2 – Amelia B.

Dyplom – praca nr 4 – Rozalia C.

Dyplom – praca nr 5 – Julia C. 

Dyplom – praca nr 6 – Amelia Ch.

Dyplom – praca nr 9 – Natalia B.

Dyplom – praca nr 10 – Bartosz B.

DYPLOMY BĘDĄ ZAMIESZCZONE TUTAJ:

       UWAGA !

Dyplomy zostaną wydrukowane na papierze kredowym i będą do odbioru w Przedszkolu po zakończeniu epidemii.

Głosowanie internetowe odbyło się w dniach 11-16.04.2020 r.

Liczba oddanych głosów na poszczególne prace:
Praca nr 3 – 802 głosów
Praca nr 6 – 703 głosów
Praca nr 5 – 619 głosów
Praca nr 4 – 451 głosów
Praca nr 2 – 326 głosów
Praca nr 9 – 159 głosów
Praca nr 9 – 85 głosów
Praca nr 8 – 40 głosów
Praca nr 1 – 38 głosów
Praca nr 7 – 15 głosów

REGULAMIN KONKURSU

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Wielkanocny dla dzieci

z Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego w Białymstoku

na najładniejszą kartkę wielkanocną

 • Prace konkursowe należy wysyłać na adres e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl do 10.04.2010 r. w postaci skanu wykonanej pracy lub zdjęcia.

 • W konkursie zostanie dodatkowo przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Głosowanie internetowe odbędzie w terminie od 11.04.2020 r. do 16.04.2020 r. za pośrednictwem strony http://przedszkolerodzinne.pl/?page_id=17729

  Każdy może oddać dziennie 1 głos z jednego komputera/komórki. W Głosowaniu mogą brać udział członkowie najbliższej rodziny, znajomi oraz nauczycielki.

 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową odbędzie się 17.04.2020 r. Wyniki konkursu będą widoczne na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego www.przedszkolerodzinne.pl

 1. Organizator- Niepubliczne Przedszkole Rodzinne w Białymstoku pod kierunkiem nauczycieli z obu oddziałów przedszkolnych

 2. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

 • propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

 • kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu wielkanocnego,

 • rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 1. Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego w Białymstoku

 1. Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

 • wyróżnienia dla osób, które wykonały kartkę wykorzystując atrakcyjne materiały, łączące wiele technik plastycznych,

 • dyplom dla wszystkich osób uczestniczących w konkursie,

 • nagroda publiczności.

 1. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę

 2. Format pracy: dowolny

 3. Techniki: dowolne płaskie (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, konstruowanie z różnych materiałów przemysłowych oraz tworzyw naturalnych, wycinanka, stemplowanie na papierze, naklejanie kolorowych skrawków papieru itp.)

 4. Udział w konkursie będzie możliwy jedynie po wysłaniu wraz z pracą podpisanego oświadczenia oraz zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 5. Termin i miejsce konkursu

  Prace należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem wieku dziecka (załącznik ze skanem pracy lub zdjęcie + imię i nazwisko dziecka wraz z podaniem wieku dziecka).

1) Konkurs odbędzie się w terminie do 10.04.2020r. za pośrednictwem adresu e-mail: konsultacje@przedszkolerodzinne.pl

2) W konkursie zostanie dodatkowo przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Głosowanie internetowe odbędzie w terminie od 11.04.2020 r. do 16.04.2020 r. za pośrednictwem strony http://przedszkolerodzinne.pl/?page_id=17729

Każdy może oddać dziennie 1 głos z jednego komputera/komórki. W Głosowaniu mogą brać udział członkowie najbliższej i rodziny, znajomi oraz nauczycielki.

3) Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową odbędzie się 17.04.2020 r. Wyniki konkursu będą widoczne na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego www.przedszkolerodzinne.pl

 • Przewodniczące komisji: wychowawca grupy ,,Baby Beetles” Patrycja Kisielewska oraz wychowawca grupy ,,Tom and Keri” Emilia Szydłowska

 • Nauczyciele wspomagający: Monika Pawłowska, Ewa Supronowicz

 1. Sposób oceniania prac:

 • Ocenie komisji podlegać będzie oryginalność, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, połączenie różnych technik plastycznych, a także ilość głosów zebranych podczas głosowania ON-LINE.

 1. Nagrody

 • Nagrody zostaną wręczone w postaci dyplomu za:

  1) udział w konkursie: dla wszystkich osób,

  2) wyróżnienia dla osób, które wykonały kartkę wykorzystując atrakcyjne materiały, łączące wiele technik plastycznych,

  3) nagroda publiczności.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, takich jak: przyznania nagród pozaregulaminowych lub ich nie przyznanie

 • Dyplomy zostaną wysłane na skrzynki e-mail rodziców, z których zostały zgłoszone prace do konkursu lub na adres zamieszkania rodzica (jeżeli rodzic nie posiada dostępu do skrzynki e-mail)

 1. Wystawa pokonkursowa

 1. Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej placówki bez wypłacania honorariów autorskich

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Rodzinne w Białymstoku oraz akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na udział w KONKURSIE WIELKANOCNYM na najładniejszą kartkę wielkanocną ………………………………………..(imię i nazwisko autora pracy) organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Rodzinne w Białymstoku oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności przedszkola.

………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/ rodzica)

Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku w związku z udziałem w KONKURSIE WIELKANOCNYM na najładniejszą kartkę wielkanocną we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko autora pracy, wiek przez Niepubliczne Przedszkole Rodzinne w Białymstoku z siedzibą przy ul. Blokowej 4 lok. U6, 15-788 Białystok w zakresie przeprowadzenia i realizacji konkursu.

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica)

Organizatorzy:

 • Niepubliczne Przedszkole Rodzinne

 • Nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Rodzinnego