Kadra Pedagogiczna

Struktura Placówki

Kadra Pedagogiczna:

Jolanta Halicka, dyrektor
Posiada kwalifikacje do pracy w Przedszkolu i w klasach 1-3. Jest terapeutą pedagogicznym, logopedą, oligofrenopedagogiem i socjoterapeutą.
Od lat związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Potrafi diagnozować potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku. Ma uprawnienia do zarządzania placówkami oświatowymi oraz w zakresie nadzoru pedagogicznego. Współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizując programy skierowane do nauczycieli i rodziców. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

ppp2-7Iwona Korenkiewicz, nauczyciel wychowawca, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy
Nauczyciel prowadzący grupę maluchów w Przedszkolu. Interesuję się psychoterapią dzieci, co umiejętnie przekłada na prowadzone przez siebie zajęcia z uwzględnieniem różnorakich czynników mających wpływ na aktualne możliwości pracy grupy przedszkolnej. Uwielbia pomagać dzieciom. Potrafi udzielać pierwszej pomocy. Podczas studiów wolontariuszka w domu dziecka. Otwarta, uśmiechnięta, zawsze chętna do udzielania wsparcia i pomocy wychowankom swojej grupy. Niezwykle zaangażowana w każdą akcję w Przedszkolu. Dzieci uwielbiają zajęcia taneczne z jej udziałem.

ppp2-12Emilia Szydłowska, nauczyciel wychowawca, rewalidant, terapeuta pedagogiczny
Nauczyciel prowadzący grupę starszaków w Przedszkolu. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Od najmłodszych lat należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prowadziła własną drużynę harcerską. Zdobyte w harcerstwie umiejętności i doświadczenie wykorzystuje w pracy jako nauczyciel przedszkola. Szczególnie interesuje się rozpoznawaniem potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym. Ostatnio rozwija swoje zdolności muzyczne poprzez grę na gitarze. Ambitna i kreatywna, pracowita i zawsze uśmiechnięta.

ppp2-8Patrycja Kisielewska, nauczyciel j. angielskiego
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Łączy doskonałą znajomość języka angielskiego z muzyką. Na zajęciach wykorzystuje nowoczesne metody nauczania, gry i zabawy edukacyjne. Interesuje się także tańcem -Zumba. Uwielbia pracę z dziećmi, potrafi zaplanować i przeprowadzić ciekawe ćwiczenia z języka angielskiego i rytmiki. Odpowiedzialna, serdeczna i pracowita.

ppp2-6Agata Gościewska, nauczyciel wspomagający
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wspomaga pracę nauczycieli dzieci 2- i 3-letnich. Utalentowana muzycznie, tanecznie i plastycznie. Prowadzi w Przedszkolu kącik „Małego Artysty”. Szczególnie interesuje się technikami malarskimi, w których zamiast pędzli używa się palców dłoni i całych stópek. Ponadto jest Honorowym Dawcą Krwi.

ppp2-10Sylwia Konarowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający
Nauczyciel pracujący z 4- i 5- latkami. Zna język angielski i wykorzystuje to współpracując z nauczycielką tego języka. Powtarza z dziećmi materiał z zajęć języka angielskiego, aby go lepiej utrwaliły przed wyjściem do domu. Na zajęciach zawsze stwarza miłą i serdeczną atmosferę, w której dzieci czują się bezpiecznie. Stawia na rozwijanie samodzielności. Uwielbia zwierzęta.

ppp2-5Marta Szewczak, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający
Nauczyciel pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień wspiera te dzieci pomagając im przy wykonywaniu trudniejszych zadań. Pasjonatka różnych dyscyplin sportowych, co umiejętnie przekłada na prowadzenie ciekawych zajęć ruchowych adekwatnych do pór roku. Zna elementy pedagogiki cyrku. Ponadto odznacza się wzorową dykcją. Dzieci uwielbiają, gdy czyta im bajki lub opowiadania. W pracy z dziećmi wykorzystuje różne techniki i umiejętności w celu zintensyfikowania procesu przyswajania wiedzy.  Zapobiegliwa oraz odpowiedzialna.

Ewa Supronowicz, nauczyciel języka angielskiego
Drugi nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu. Pracuje przede wszystkim z dziećmi 5- i 6-letnimi. Realizuje program Dwujęzycznego Przedszkola, a także własne ciekawe pomysły dot. nauczania języka angielskiego, np. autorskie gry edukacyjne. Ponadto jest sportsmenką. Jej ulubiony sport to jogging. W czasie niepogody prowadzi zajęcia ruchowe wewnątrz, a przy dobrym warunkach atmosferycznych organizuje biegi na boisku oraz w parku. Cierpliwa, pogodna, uśmiechnięta. Przed zajęciami z języka obcego czasem stosuje rozgrzewkę. Ready? Steady? Go!

ppp1-12Marta Dolińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny
Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy I-III). Dobrze zna język rosyjski. Od lat zajmuje się organizowaniem zabaw i przyjęć okolicznościowych dla dzieci. Z entuzjazmem pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez ciekawe zabawy edukacyjne. Dynamiczna i zawsze uśmiechnięta. Honorowo oddaje krew, jest dawcą szpiku kostnego.

ppp2-11Justyna Sołowianiuk, szef przedszkolnej kuchni
Posiada wykształcenie gastronomiczne. W przedszkolu odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów sanitarnych i dobrej praktyki higienicznej. Stale monitoruje jakość dostaw żywności. Wraz z dietetykiem opracowuje jadłospisy oraz indywidualne diety dla alergików.  Wszystkie dania wychodzące z kuchni pod jej kierunkiem są zawsze najwyższej jakości.

DSCN4737Karolina Gołębiewska, mistrz ceramiki

Prowadząca zajęcia ceramiczne. Producentka i projektantka oryginalnych naczyń i dekoracji. Uczy dzieci jak zaprojektować i wykonać oryginalne gliniane ozdoby i praktyczne miseczki, talerzyki i dzbanuszki. W sezonie wiosennym zaprasza najstarsze grupy przedszkolne do swojej pracowni garncarskiej.