Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Zajęcia szachowe – Urszula Ulecka.
  2. Zajęcia taneczne – Urszula Figiel.
  3. Zajęcia ceramiczne – Karolina Gołębiewska.

Zajęcia specjalistyczne (logopeda, psycholog, pedagog) – specjaliści z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Zajęcia TUS – Marta Wilman z Emilią Bukanowską i Agatą Gościewską.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – Emilia Bukanowska, Iwona Bielawska.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Emilia Bukanowska, Iwona Bielawska.

Zdjęcia nauczycielek w zakładce Kadra Pedagogiczna.

Szczegółowy grafik zajęć dodatkowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.