PZU 2018/2019

Wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 objęte są ubezpieczeniem grupowym NNW. Ubezpieczyciel – Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – PZU SA.

Składka za cały rok 56 zł / 1 dziecko.
Suma ubezpieczenia 20 tys. zł / 1 dziecko.
Wariant ubezpieczenia – II – (lepszy).
Okres ubezpieczenia: 01.09.2018 r. – 31.08.2018 r.
Ubezpieczenie działa na całym świecie.

Termin i sposób płatności: gotówką do Pani kucharki w terminie do 14.09.2018 r.
Ubezpieczenie jest OBOWIĄZKOWE.

Zgłaszanie szkód odbywa się wg procedury opisanej tutaj.