I dzień wiosny

INFORMACJA

21 marzec (piątek) –
Pierwszy Dzień Wiosny !

Prosimy rodziców o
ubranie dzieci w zielone stroje.

Zaplanowano topienie marzanny oraz
ciekawe zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce wiosny.

Katarzyna Ruszczyk